Vandaflæsning

Vandaflæsning
Vandmålerne ved Hovborg Vandværk er forsynet med fjernaflæsning,

som aflæses til årsafregning d. 31. december hvert år.Derudover foretages der løbende aflæsning af målerdata.Vandværket informere Vejen Forsyning omkring forbrugernes årsforbrug, som med dette grundlag, opkræver vandafledingsafgifter.